Om Finn Heiberg

Finn Heiberg har modtaget De Bielkeske Legater (1980), Theodor Svendsens Legat (1982), Søren Chr. Jensens Legat (1985), og senest Henry Heerups legat. Han har solgt værker til Ny Carlsbergfondet og Vestsjællandske Amt samt til flere danske kommuner. Finn Heiberg er medlem af Kunstnersamfundet, Huset i Asnæs samt af Corner (2007).

Om kunsten

Finn Heibergs motivverden er som hans maleriske udtryk ganske ligefrem. Foruden hverdagslige opstillinger skildrer han havnepladser med skibe, kraner og containere eller trafikerede veje, der gennemskærer et byrum eller et landskab. Biler og andre transportmidler strejfer omkring eller passerer hinanden på vej ind eller ud af billedet. Sceneriernes tempo og aktivitet forstærkes af de hurtige, skitsemæssige strøg, mens de mange detaljer konstant lokker det helhedssøgende blik på nye afveje. 

Det er især Finn Heibergs kraftige kolorit, der igangsætter værkernes fortællinger og stemninger. I spændet fra det lyse og lette til det mørke og dystre organiseres billedernes opbygning gennem mødet mellem lys og skygge og i farvernes samspil. Derfor kan man støde på en grøn sol, som underligt nok synes helt naturlig. Ved således at kortslutte vores fornuftsbestemte forventninger om virkelighedens fremtoning skærper mødet med Heibergs malerier bevidstheden om verdens mere legende dimensioner. 

Kilder:
Grut, Ulla: Finn Heiberg. I: Weilbachs Kunstnerleksikon.

Skovmand, Morten: Om Finn Heiberg. I: Corner, katalog.