Maleren, grafikeren og forfatteren Kjeld Heltoft (1931-2018)

Mindeord

”Det væsentlige er lidenskaben. Vi vil gerne høre hjertet banke. Selve formen er mindre væsentlig”. Kjeld Heltoft formulerede sig her om Corners kunstnere og valgene af nye medlemmer og gæsteudstillere i bogen om Danske Kunstnersammenslutninger. Fællesskabet hos kunstnerne lå ham stærkt på sinde. Han deltog i bestyrelsen i Billedkunstnernes Forbund, Nordisk Kunstforbund og Charlottenborg Udstillingsbygning, og han var medstifter af Fyns Grafiske Værksted. I Kunstnersammenslutningernes Samråd ydede han en stor indsats for sine kolleger og deres frie muligheder for at arbejde med dén skabende proces, som det er at sammensætte udstillinger med kunstnernes egne blikke.

Som organisator befandt Kjeld Heltoft sig med sin forhandlingsevne som en fisk i vandet. Han evnede gennem sit sproglige talent at formidle kunstens nødvendighed og kunstnernes betydning til et bredt spektrum af politikere, erhvervsfolk og til et stort publikum; både som omviser på udstillingerne og i møder. Men ikke nok med det: han formidlede også for sine kolleger særlige udsmykningsmuligheder, som for eksempel udsmykningerne af Inter City togenes kupéer.

Kjeld Heltoft satte sine spor på mangfoldig vis hos os i Corner. Han blev medlem i 1972. I en menneskealder var han med i arbejdsudvalget og talsmand for udstillingen, der dengang befandt sig på Charlottenborg. Maleren og grafikeren Kjeld Heltoft udfoldede sig med sine portrætter og billedsange og fortællinger fra naturen, egnene – herunder ikke mindst det nordlige Fyn, vejrliget og dyrene. Nærmest som billedmæssige drømme- eller eventyrfortællinger. Glæden ved farveoplevelserne i en ugles fjerdragt eller i en sommerfuglevinge manifesterede sig i tykke lag lysende maling, næsten mejslet ind i lærredet. Som lysende fixpunkter i et omgivende mørke. Et håb – sommerfuglebillederne til en udsmykning på Herlev Hospital i skakten i Den nye Stråleterapi. På Corner opbyggede og udviklede han gennem sin formidling sammen med andre Cornerrundvisere et stort publikum, som glæder sig over at kunne følge medlemmernes og gæsteudstillernes udvikling fra år til år.

I 2010 modtog Kjeld Heltoft H. C. Andersen Prisen for sit arbejde med H. C. Andersen som billedkunstner. I sine bøger trådte forfatteren Kjeld Heltoft frem med sit skarpe kunstnerøje og åbnede andres øjne for den rige og helt originale billedkunstnerside af den berømte forfatter. I 1997 vistes på Corner et udvalg af papirklippene, og ophængningen viste en H. C. Andersen, der i sine billeder kunne have arbejdet den dag i dag.

Inspiratoren Kjeld Heltoft havde også indsigt i international kunst og ydede en stor indsats for at vise den i Danmark, hos kunstnerne i Corner. Billeder havde fæstnet sig hos ham tilbage i 1987 på Louisiana, hvor han oplevede udstillingen ”A School of London – Six figurative Painters”. Han foreslog Corner, at vi skabte en kontakt til kunstnerne, og han var den, der besøgte og forhandlede med Marlborough Fine Art Gallery i London, hvor han fik den personlige kontakt til malerne. Fra 1998 vistes på Corner stærke ophængninger af internationalt højt anerkendte kunstnere som Leon Kossoff, Frank Auerbach og R. B. Kitaj. Grafik fra School of London vistes i 2002: Frank Auerbach,

Lucian Freud, R. B. Kitaj og Leon Kossoff. Louisiana besøgte Corner og udvidede deres samling af englænderne med indkøb. Kontakten mellem de engelske kunstnere udviklede sig, og malerne Celia Paul og Paula Rego blev medlemmer af Corner, havde intense ophængninger og besøgte udstillingen. De besidder begge dét, som Kjeld udtrykte ”inderlighedens spor i stoffet”, så forskellige de end er. Til hver af englænderne udgav Corner et lille katalog med tekst af Kjeld.

Flytningen af Corner fra Charlottenborg til Sophienholm i 2007 lykkedes så fint takket være Benedicte Bojesen på Sophienholm, men også takket være Kjelds idérige evner og ivrige arbejdsomhed. Kontakten var skabt via udstillingen ”Corner Classic” på Sophienholm i 2007 og blev udbygget. Som forbillede for andre kunstnere, der ønsker at arbejde i og for et fællesskab, fremstår han stadig tydeligt med sin kritiske sans i ophængningssituationerne og sin kolossale arbejdsindsats. Ligeledes som viderebringer af historien, både kunstens og kunstnernes.

Kjeld benyttede ofte lejligheden til at takke sine kolleger i Corner for opbakning og støtte til de meget store satsninger, han foreslog. Satsningerne var omkostningsfulde, men de medvirkede til at løfte udstillingerne, og de viser til stadighed både publikum og kunstnerne i Corner væsentligheden af at satse, at stræbe efter det ypperste.

Kjeld Heltoft blev uddannet på Kunstakademiet hos professorerne Holger J. Jensen og Søren Hjorth Nielsen. Han modtog mange priser og legater: Michaelsens Tegnerlegat 1962, Ole Haslunds Fond 1963, Statens Kunstfond 1970, Henry Heerups Legat 1990 m.fl.

Han blev født i 1931 og døde i maj 2018. Æret være hans minde.

 

Den 12. maj 2018, Lene Rasmussen.

"Blomstrende hyld"
"Sommerfugl"
"Seamus Heaney fremsiger Beowulfkvadet." Lejre Museum
"Sol over landet", 2007, 100x150 cm. Herlev Hospital