Kjeld Heltoft (1931-2018)

Dato: 14/05 2018

Maleren, grafikeren og forfatteren Kjeld Heltoft er afgået ved døden. Lene Rasmussen har på kollegernes vegne skrevet mindeord